Välkommen till GIT-skolan.

Du som jobbar på en golfklubb är viktig för vår idrott. Här finns gratis GIT-kurser som stärker dig i din roll.

  Starta när det passar.  Pausa när det passar.  Slutför när det passar.

2. Välj en kurs

3. Djupdyk